علاقه امام حسین(ع) به زندگی خوب و موفق
این دنیا، دوران نامزدبازی ما با خداست
خوب دانستن زندگی غربی، مشکل بزرگ جامعه ما است
علل پیشرفته نبودن غرب
علل پیشرفته بودن ما
چرا غرب اصلاً پیشرفته نیست؟

  • ریشه صداقت در غرب
  • ریشه نظم و حوصله در غرب

علت برخی از مشکلات ما
وضعیت پیشرفته تر ما در مقایسه با غرب

دریافت صوت جلسه

۱۷ شهریور , ۱۳۹۴

ما از غرب جلوتر هستیم (نقد تمدن غرب)(۲)

علاقه امام حسین(ع) به زندگی خوب و موفق این دنیا، دوران نامزدبازی ما با خداست خوب دانستن زندگی غربی، مشکل بزرگ جامعه ما است علل پیشرفته […]
۱۷ شهریور , ۱۳۹۴

ما از غرب جلوتر هستیم (نقد تمدن غرب)(۱)

درسی عمیق تر از امام حسین(ع) آیا غرب در مسایل اجتماعی پیشرفت کرده است؟ تحلیل های غلط در مورد وضعیت زندگی ما و زندگی در غرب […]

Best casino live online reviews.