امام حسین (ع) از هر امامی به ما نزدیکتر است.
محبت به امام حسین حداقلی است.
محبت به امام حسین (ع) تلاش زیادی نمی خواهد.
محبت سهل به امام حسین (ع) را باید کامل کرد.
دل ناپاک نمی تواند مانع محبت امام حسین (ع) شود.

دریافت جلسه اول

۸ تیر , ۱۳۹۴

جلسه یک: مختصات محبت به امام حسین

امام حسین (ع) از هر امامی به ما نزدیکتر است. محبت به امام حسین حداقلی است. محبت به امام حسین (ع) تلاش زیادی نمی خواهد. محبت […]
۸ تیر , ۱۳۹۴

ابعاد حیات

ابعاد حیات – هیات نور- محرم ۸۵- ده جلسه زندگی یک بازی است، اگر کسی در زندگی غصه خورد، خیلی این بازی را جدی گرفته. اما […]

Best casino live online reviews.