جلسه اول
امروز« شیرینی انقلابی بودن» بیش از هر زمانی درک می شود
تلاش برای دفن «انقلابی بودن» در تاریخ
زندگی ای که ذاتاً با انقلابی بودن مغایرت دارد
«انقلابی بودنِ » جامعه در دوران آرامش
شیرینی و جذابیت مفهوم انقلابی بودن، برای جوانان
آثار انقلابی بودن

  1. انقلابی بودن، مهمترین انگیزه خودسازی معنوی
  2. انقلابی، فوق العاده مهربان می شود
    • انقلابی تپش قلبش و ضربان قلبش برای جامعه است
    • امروز انسان ها، به دنبال مهربانی هستند
  3. انقلابی، فوق العاده فعال و پرتلاش می شود

چگونه لحظه های زیبای انقلابی بودن را تجربه کنیم؟

دریافت صوت جلسه

۲۸ شهریور , ۱۳۹۴

شیرینی انقلابی بودن

جلسه اول امروز« شیرینی انقلابی بودن» بیش از هر زمانی درک می شود تلاش برای دفن «انقلابی بودن» در تاریخ زندگی ای که ذاتاً با انقلابی […]

Best casino live online reviews.