۵ شهریور , ۱۳۹۶

نقد و بررسی جریان روشنفکری در ایران

نقد و بررسی جریان روشنفکری در ایران لیبرالیسم و غربزدگی ؛ مارکسیسم ؛ دکتر_شریعتی   نگاهی به جریان غربزدگی در ایران در کلام محمدحسین ملک زاده […]
۸ دی , ۱۳۹۵

تفسیر تجزیه‌ای و رویکرد توحیدی یا موضوعی در کلام شهید صدر به روایت استاد ملک زاده

نظر شهید صدر در مورد دو رویکرد تفسیری شهید صدر:رویکرد تجزیه ای به تفسیر قرآن باعث تناقض های مذهبی می‌شود. تفسیر جزیره ای یا تفسیر با […]

Best casino live online reviews.