نزدیکی مفهوم انقلاب و جهاد
انقلابی بودن یعنی درماندن از انقلابی بودن
لذت انقلابی بودن
قدرت حقیقی در قلب یک انسان
معنای انقلابی بودن
بعد از تحول درونی، به دنبال تحول بیرونی بودن

  1. بعد اول خیلی ها با انقلاب اسلامی «منقلب» شدند، اما انقلابی نشدند.
    • تمجید پیامبر از روحیۀ انقلابی عمار یاسر
  2. بعد دوم بعضی ها مسندهای انقلابی دارند اما هنوز خودشان منقلب نشده اند

امام(ره)، یک فقیه، فیلسوف و عارف « انقلابی » بود
شکایت از نبود ماجراهای انقلابی در سریال ها و داستان ها
انقلابی بیش از جسمش، با اراده قوی اش عالم را تغییر می دهد
قدرت خیال برای ترسیم شکوه و زیبایی یک انقلابی

دریافت صوت جلسه

Best casino live online reviews.