کسی که بتواند انقلابی شود و نشود
ظرفیت ها متفاوت است؛ از همه توقع انقلابی بودن نداشته باشید
انقلابی گری یعنی راضی نشدن به حداقل دین
خداوند، حداقل ظرفیت ها را هم گاهی با امتحان، به سختی تکان می دهد
مظلومیت اهل بیت علاوه بر اعتلای حداکثری ها، م ی تواند موجب نجات حداقلی ها شود
فاطمۀ زهرا(س) دستش را داد تا دست حداقلی ها را هم بگیرد

دریافت صوت جلسه

Best casino live online reviews.