می توان جوان مستعد دانشجو را با كار فرهنگی ظریف به جوانی «عاشق علم و تحقیق، صبور، اهل كار جمعی، دارای پشتكار و وجدان كاری، منصف، معتقد به تقدم عقل بر احساس و دارای اعتقادات عمیق دینی» تبدیل كرد و از این طریق خصلتهای ضروری ملی را ارتقا بخشید.

بیانات مقام معظم رهبری در دیدار با اساتید دانشگاه تهران (۱۳/۱۱/۸۸)

 

دانشگاه را از لحاظ تدريس به يك ميدان پرتحرك تبديل كنيد؛ با تعامل دانشجو با استاد، تحرك استاد، مطالعه‏ى استاد، دسترسى استاد به مراكز علمى و اطلاعات علمى و نشريات علمى - كه امروز خوشبختانه با رواج اينترنت و چيزهاى ديگر، خيلى از گذشته آسانتر شده - دانشگاه را به يك مجلس عمومىِ دائماً در حال مباحثه و در حال كار تبديل كنيد؛ دانشجو را رشد بدهيد و تربيت كنيد.

جنجال فكرى غير از مباحثات صحيح است. بنده گفتم كرسى آزادفكرى را در دانشگاه‌ها به وجود بياوريد. خوب، شما جوانها چرا به وجود نياورديد؟ شما كرسى آزادفكرى سياسى را، كرسى آزاد فكرى معرفتى را تو همين دانشگاه تهران، تو همين دانشگاه شريف، تو همين دانشگاه اميركبير به وجود بياوريد. چند نفر دانشجو بروند، آنجا حرفشان را بزنند، حرف همديگر را نقد كنند، با همديگر مجادله كنند. حق، آنجا خودش را نمايان خواهد كرد. حق اينجورى نمايان نميشود كه كسى يك انتقادى را پرتاب بكند. اينجورى كه حق درست فهميده نمي‌شود. ايجاد فضاى آشفته‌ى ذهنى با لفاظى‌ها هيچ كمكى به پيشرفت كشور نمي‌كند.

بیانات مقام معظم رهبری در دیدار با نخبگان علمی کشور (۶/۸/۸۸)

۴ خرداد , ۱۳۹۴

کلام آخر

Best casino live online reviews.