لذت معنوی، یکی دیگر از فوائد مطالعه سیره
رفتارهای عادی و تعجب برانگیز پیامبر را چگونه ببینیم؟

  • دید صحیح از رفتارهای عادی پیامبر
  • دید صحیح از رفتارهای تعجب برانگیز پیامبر
  • عظمت مقام پیامبر را در رفتارهای ایشان باید در نظر بگیریم
  • تواضع داشتن در برخورد با سیره
  • تکبر داشتن نسبت به اولیاء خدا و نتایج آن
  • معرفت، نتیجۀ تواضع
  • نقش محرم و روضه در افزایش تواضع نسبت به اهلبیت

دریافت صوت جلسه

۷ شهریور , ۱۳۹۴

برخورد صحیح با سیره

لذت معنوی، یکی دیگر از فوائد مطالعه سیره رفتارهای عادی و تعجب برانگیز پیامبر را چگونه ببینیم؟ دید صحیح از رفتارهای عادی پیامبر دید صحیح از […]
۷ شهریور , ۱۳۹۴

سهل گیری و سخت گیری در سیره نبوی و قیام اباعبدالله(ع) (قهر نبوی)

تفاوتی میان سیره اهلبیت وجود ندارد عطوفت و سهل گیری رسول خدا عطوفت و سادگی، قسمت غالب سیره تفاوت کیاست و زرنگ بازی در سیره بزرگان […]
۷ شهریور , ۱۳۹۴

قیام امام حسین(ع)، قیامی مهربانانه (مهر نبوی)

أسیر بسیره جدی و ابی .یعنی قیام من قیامی مهربانانه است . دلایل مهربانانه بودن قیام امام حسین نتیجۀ قیام مهربانانه چیست؟ یعنی من شورشی نیستم […]
۴ شهریور , ۱۳۹۴

مهر و قهر در سیره نبوی

(قم هیئت محبین اهلبیت(ع) محرم ۸۵ ۱۰ جلسه) در جامعۀ ما و در آموزش های ما خیلی نسبت به سیره نبوی غفلت شده است . اگر […]

Best casino live online reviews.