۲۸ مهر , ۱۳۹۴

نوافل و فرائض

نسبت واجباب و مستحبات با این اوضاع واجباتمان به سمت مستحبات برویم؟ جایگاه مستحبات توصیه ی حضرت آقا تنبلی ما برای انجام نوافل دریافت فایل صوتی […]
۱۷ شهریور , ۱۳۹۴

شکوه امر خدا

(مسجد دانشگاه تهران میلاد حضرت علی(ع) سال ۸۶ ۱جلسه) معرفی بحث چرا قیمت واجبات از مستحبات بیشتر است؟ چون در مستحبات، هنوز انانیت و منیت وجود […]

Best casino live online reviews.