داشتن یک زندگی خوب، باعث بقاء ما و نابودی تمدن غرب

  • زندگی غربی، یک زندگی غیر انسانی است
  • خوب زندگی گردن ما به روشی غیر از سرمای ه داری، راه نابودی تمدن
  • غرب
  • آینده درخشان ایران
  • روش پیروزی ما بر غرب: ارائه برنامه زندگی
  • ضرورت تقلیدی نبودن برنامه زندگی

اهمیت حفظ استقلال و عدم دلبستگی به پاداش

  • انجام کار بدون پاداش
  • حفظ استقلال مردم در روش ائمه(ع)

تاثیر جزا و پاداش های فوری
تاثیر شرطی شدن
استقلال شخصیت و شرطی نبودن اولین اصل زندگی خوب

  • اصل آزادی و استقلال
  • استقلال انسان در تربیت و دینداری

دریافت صوت جلسه

۱۷ شهریور , ۱۳۹۴

استقلال شخصیت؛ اولین اصل زندگی خوب

داشتن یک زندگی خوب، باعث بقاء ما و نابودی تمدن غرب زندگی غربی، یک زندگی غیر انسانی است خوب زندگی گردن ما به روشی غیر از […]
۱۷ شهریور , ۱۳۹۴

ما از غرب جلوتر هستیم (نقد تمدن غرب)(۲)

علاقه امام حسین(ع) به زندگی خوب و موفق این دنیا، دوران نامزدبازی ما با خداست خوب دانستن زندگی غربی، مشکل بزرگ جامعه ما است علل پیشرفته […]
۱۷ شهریور , ۱۳۹۴

ما از غرب جلوتر هستیم (نقد تمدن غرب)(۱)

درسی عمیق تر از امام حسین(ع) آیا غرب در مسایل اجتماعی پیشرفت کرده است؟ تحلیل های غلط در مورد وضعیت زندگی ما و زندگی در غرب […]
۱۲ شهریور , ۱۳۹۴

احترام گذاشتن به زندگی

دلایل محترم بودن زندگی زندگی، محل رؤیت نشانه های خدا است زندگی، هدیه خدا به ما است آینده عجیب زندگی زندگی، ظرفی برای زنده بودن ویژگی […]

Best casino live online reviews.