جلسه ۶ پیچیدگی اداره انسان ها

روش های کنترل ظلم
توجه به دو نوع ظلم در جهان امروز
ظلم پنهان
بحثی در «روش های تاثیرگذاری» در سریال ها
دو ملاک اساسی برای استفاده از قدرت
رعایت نکردن استقلال انسا نها، مهمترین اتهام به ولایت
ولایت تامین کننده سه نوع استقلال

  • استقلال عقلی
  • استقلال عاطفی
  • استقلال عملی

دریافت صوت جلسه

۸ تیر , ۱۳۹۴

پیچیدگی اداره انسان ها

جلسه ۶ پیچیدگی اداره انسان ها روش های کنترل ظلم توجه به دو نوع ظلم در جهان امروز ظلم پنهان بحثی در «روش های تاثیرگذاری» در […]
۸ تیر , ۱۳۹۴

پنج ویژگی قدرت مرکزی در استفاده محدود از ابزار قدرت

جلسه ۵ پنج ویژگی قدرت مرکزی در استفاده محدود از ابزار قدرت قدرت مرکزی باید دست چه کسی باشد؟ ظلم نظم یافته ظلم در نظام سرمایه […]
۸ تیر , ۱۳۹۴

ضرورت دخالت خدا در قدرت مرکزی

جلسه ۴ ضرورت دخالت خدا در قدرت مرکزی پاسخ به سوالات مقاومت در برابر تسخیر شدن را باید کاهش داد، یا افزایش؟ آیا رقابت، موجب رشد […]
۸ تیر , ۱۳۹۴

جلسه ۳ پاسخ به سوالات؛ بسترهای ولایت

پاسخ به سوالات تا چه حد باید تسلیم نظام تسخیری شد؟ آیا ما نباید سعی کنیم مدیر شویم؟ رابطه ولایت و محبت و تفاوت آنها زمینه […]

Best casino live online reviews.