(حرم مطهر امام رضا(ع) تابستان ۸۵ ۱ جلسه)

معرفی بحث
اخیراً بحث هایی علیه مفهوم امامت و ولایت آغاز شده و نقطه مشترکشان هم این است که چرا اینقدر امامانتان را تقدیس می کنید، چرا می گویید امام علم غیب دارد؟ چرا قدرت های خارق العاده برای آنها قائل هستید؟…
گاهی انسان براهینِ علم و قدرت امامان را شنیده، ولی هنوز « باور» نکرده .
گاهی هم چون نمی تواند «باور» کند، دنبال دلایل دیگری می گردد … ولی همیشه دلیل جای «باور» را نمی گیرد …
چگونه «باور» کنیم که امامان دارای علم و قدرت مطلق و بی حد و مرز باشند؟

فهرست
دشمنی استعمار با امامت
آشنایی با امامان
· علم امام
· قدرت امام
· قداست امام
· زیارت همراه با معرفت
دریافت صوت جلسه

۴ شهریور , ۱۳۹۴

باور علم و قدرت امام

(حرم مطهر امام رضا(ع) تابستان ۸۵ ۱ جلسه) معرفی بحث اخیراً بحث هایی علیه مفهوم امامت و ولایت آغاز شده و نقطه مشترکشان هم این است […]

Best casino live online reviews.