جلسه ۸

چگونگی رهایی از ولایت طاغوت

چرا بعضی ها گرایش به ولایت طاغوت دارند؟

 • ولایت طاغوت، سرپرستی زورگویانه
 • علل گرایش به ولایت طاغوت
 • ولایت مطلقه طاغوت

چگونگی رهایی از ولایت طاغوت

 1. رهایی جامعه بشری از ولایت طاغوت
  • تاکید بر دشمنی با ولایت طاغوت
  • چرا ولایت آسیب پذیر است؟
  • تثبیت جایگاه ولایت
 2. رهایی فرد از ولایت طاغوت

دریافت صوت جلسه

۲۶ شهریور , ۱۳۹۴

چگونگی رهایی از ولایت طاغوت

جلسه ۸ چگونگی رهایی از ولایت طاغوت چرا بعضی ها گرایش به ولایت طاغوت دارند؟ ولایت طاغوت، سرپرستی زورگویانه علل گرایش به ولایت طاغوت ولایت مطلقه […]
۲۶ شهریور , ۱۳۹۴

بستر پدید آمدن مفهوم ولایت

جلسه ۷ بستر پدید آمدن مفهوم ولایت بستر پدید آمدن مفهوم ولایت مفهوم طاغوت طاغوت در قرآن طاغوت کیست؟ رعایت کرامت انسانی توسط پیامبران مظاهر طغیان […]
۲۶ شهریور , ۱۳۹۴

دشواری طبیعی ولایت پذیری و نتایج طبیعی پذیرش ولایت طاغوت

مروری بر مباحث گذشته ولایت گریزان با معجزه هم ولایت پذیر نمی شوند بهانه های ولایت گریزان در قرآن امتحان ولایت یک امتحان شفاهی و حضوری […]
۲۶ شهریور , ۱۳۹۴

ریشه یابی پدیده نفرت از ولی خدا

جلسه ۵ ریشه یابی پدیده نفرت از ولی خدا مقدمه « پیش نیازهای رهایی از ولایت طاغوت » درک چگونگی شکل گیری مفهوم ولایت در جامعه […]

Best casino live online reviews.