لطافت عقل

(تهران شهرک غرب مسجد الرّسول دهه سوم محرم ۸۵ ۸ جلسه)
عقل برای نجات از جهنم و سوق به سوی بهشت نیست . عقل برای انتخاب بهشت در مقابل جهنم هم نیست . عقل برای انتخاب بهترین جایگاه بهشت است… علمِ ناقص نتیجۀ بی عقلی است … علم در مقابل عقل، کودک و کوچک است…
اگر روابط خانوادگی با علم بدون عقل در علم حقوق تنظیم نمی شد، بسیاری از مشکلات خانواده ها به وجود نمی آمد… اگر ابهت مرد در خانه نگه داشته شود، جوانان فاسد نمی شوند… اگر زن به شوهرش احترام بگذارد، همین، عامل تربیت بچه خواهد شد … ریاست عاطفی با زن است و ریاست حقوقی با مرد … مرد تا مقتدر نباشد در خدمت آرامش زن قرار نخواهد گرفت…
در ضمن این مباحث به « نقش رسانه ها در کاهش » و «نقد برخی از فیلم ها و سریال ها » اشاره شده است.

۸ شهریور , ۱۳۹۴

لطافت عقل

لطافت عقل (تهران شهرک غرب مسجد الرّسول دهه سوم محرم ۸۵ ۸ جلسه) عقل برای نجات از جهنم و سوق به سوی بهشت نیست . عقل […]
۲۲ اسفند , ۱۳۹۳

راز ابهام فلسفه احکام

۱۶. عقل و دین، فلسفه احکام چرا نماز صبح دو رکعت و با صدای بلند خوانده می شود؟ آیا قوانین اسلامی در عین آسمانی بودن، زمینی […]

Best casino live online reviews.