زندگی در مکتب امام حسین(ع)، بی ارزش نیست
تجربه بهترین زندگی زیر سایه حکومت امام زمان (عج)
زندگی غربی، بهترین زندگی ها نیست
برداشت غلط از رابطه دین و زندگی
برای بندگی کردن باید زندگی کردن را آموخت
مردم عالم، خوب زندگی نم یکنند
سیدالشهدا استاد خوب زیستن است
شهادت طلبی، فرار از یک زندگی خراب نیست
نمونه هایی از ارزش زندگی نزد اولیاء خدا

  • دقت پیامبر اکرم(ص) در چیدن سنگ لَحد
  • رونق خانه امام حسین(ع)
  • ائمه(ع) در کسب و کار و تجارت، دست داشت هاند
  • زندگی زیبای امام حسین(ع) قبل از شهادت
  • حضرت علی(ع) و حفر چاه هایی که همچنان باق یاند
  • امام سجاد(ع) و تربیت شصت هزار غلام

اگر خوب زندگی نکنی، از خدا ممنون نخواهی بود
ظهور امام زمان(عج) کی اتّفاق م یافتد؟
برای نزدیک شدن به امام حسین(ع)، نباید از زندگی چشم پوشی کرد

  • خداوند، خوش زندگی ترها را برای شهادت گلچین می کند
  • داغ کربلا در لیاقتی است که شهیدانش برای زندگی داشته اند
  • امام حسین(ع) به دلیل ارزش زندگی، حیات با یزید را نپذیرفت

شهادت، یک فرصت فوق استثنائی

دریافت صوت جلسه

۱۱ شهریور , ۱۳۹۴

ارزش زندگی

زندگی در مکتب امام حسین(ع)، بی ارزش نیست تجربه بهترین زندگی زیر سایه حکومت امام زمان (عج) زندگی غربی، بهترین زندگی ها نیست برداشت غلط از […]
۱۱ شهریور , ۱۳۹۴

فرصت محرم

. زنده بودن مکان و زمان و ماندگاری تاثیر اعمال ما بر آنها ۲. تاثیر اعمال ما بر جسم ما ۳. فرصت استثنایی محرم به واسطه […]
۸ شهریور , ۱۳۹۴

رابطه عقل و عشق

عشق، یک رکن عقل است معنای درست عشق سنخیت عقل و عشق در قرآن کریم معنای لغوی عشق در عربی و فارسی عاقل، عاشق چیست؟ دریافت […]
۸ شهریور , ۱۳۹۴

رابطه عقل با دین و عشق

نقش عقل در دینداری کاربرد عقل در مراتب بالاتر خوب بودن رابطه عقل و عشق دریافت صوت جلسه http://motaharmedia.ir/uploads/panahian/bayane1/10_LetaftAghl/LetafatAghl07.mp3  

Best casino live online reviews.