• ۱. دین بازان
  • ۲. اقشار مختلف مردم
  • ۳. بندگان فقیر دنیا
  • ۴. رزمندگان پای رکاب علی(ع)
  • قیام مردمی علیه حسین(ع)!

دریافت صوت جلسه

۶ خرداد , ۱۳۹۴

چه کسانی امام حسین را کشتند؟

۱. دین بازان ۲. اقشار مختلف مردم ۳. بندگان فقیر دنیا ۴. رزمندگان پای رکاب علی(ع) قیام مردمی علیه حسین(ع)! دریافت صوت جلسه http://motaharmedia.ir/uploads/panahian/bayane1/02_DinVaDonya/DinVaDonya02.mp3
۶ خرداد , ۱۳۹۴

آثار و آداب عزاداری

آثار عزاداری در خانواده آثار عزاداری در اجتماع آثار عزاداری در رفع غصه و افسردگی کسانی که اشکشان نمی آید… دریافت صوت جلسه http://motaharmedia.ir/uploads/panahian/bayane1/02_DinVaDonya/DinVaDonya01.mp3
۶ خرداد , ۱۳۹۴

دین و دنیا

دین و دنیا امام حسین (ع) را دشمنان دین نکشتند، امام حسین(ع) را «مردم» دیندار کشتند. حتی بسیاری از کسانی که در قتل امام حسین(ع) شرکت […]

Best casino live online reviews.