• گرایش و محبت، منشاء فعالیت علمی
  • محبت، تحقق دهنده ی علم در وجود آدمی
  • محبت، ثمره ی علم (ارزش علم به تولید محبت است)
  • علم ثمره سلامت دل (سلامت دل، علم می آورد)
  • علم ابزاری در خدمت گرایش ها
  • تقدم گرایش بر آگاهی

دریافت صوت جلسه

۱۱ خرداد , ۱۳۹۴

اولویت گرایش بر علم

گرایش و محبت، منشاء فعالیت علمی محبت، تحقق دهنده ی علم در وجود آدمی محبت، ثمره ی علم (ارزش علم به تولید محبت است) علم ثمره […]
۱۱ خرداد , ۱۳۹۴

محبت و روش دشمنی صهیونیزم با آن

جایگزینی حق به جای محبت فروپاشی خانواده ها با از بین بردن محبت راه مقابله چگونگی تحکیم ارتباطات عاطفی و خانوادگی استفاده دشمن از اهانت و […]
۱۱ خرداد , ۱۳۹۴

سه گروه در ارتباط با احساسات حسینی

۱. گروه مخالفان ۲. گروه مدافعان ضعیف ۳. گروه موافقان قوی و اقسام آنها دریافت صوت جلسه http://motaharmedia.ir/uploads/panahian/bayane1/03_Ehsasat/Ehsasat02.mp3
۱۱ خرداد , ۱۳۹۴

احساسات حسینی و اهمیت سخن گفتن از آن

ابعاد حماسه حسینی ۱. بعد معنایی قیام ۲. بعد معنوی قیام باطنی بودن بعد معنوی ۳. بعد احساسات حسینی اولین احساسات حسینی دلایل اهمیت سخن گفتن […]

Best casino live online reviews.