• فرصت حضور در مناصب سیاسی
  • خصلت های سیاست مداران
    • از خودگذشتی
    • شجاعت
  • ضرورت طرح ویژگی های سیاسیون در سطح جامعه (آغاز جلسه ۸ )

دریافت صوت جلسه

۱۱ خرداد , ۱۳۹۴

ویژگی های سیاستمداران (صاحبان مناصب سیاسی)

فرصت حضور در مناصب سیاسی خصلت های سیاست مداران از خودگذشتی شجاعت ضرورت طرح ویژگی های سیاسیون در سطح جامعه (آغاز جلسه ۸ ) دریافت صوت […]
۱۱ خرداد , ۱۳۹۴

سیاست و معنویت

احساس سیاسی سیاسی شدن اخلاق اثر معنوی خدمت سیاسی معنویت منصب های سیاسی دریافت صوت جلسه http://motaharmedia.ir/uploads/panahian/bayane1/08_Syasat/Syasat06.mp3
۱۱ خرداد , ۱۳۹۴

زیبائی ها و فوائد سیاسی بودن

زیبایی های معنوی در مشاغل اجتماعی زیبایی های سیاسی بودن فواید سیاسی بودن دریافت صوت جلسه http://motaharmedia.ir/uploads/panahian/bayane1/08_Syasat/Syasat05.mp3
۱۱ خرداد , ۱۳۹۴

سیاست و درک ابعاد معنوی و عرفانی کربلا

شجاعت سیاسی و شهادت طلبی در کربلا سیاست و شجاعت در کربلا سیاست و عرفان در کربلا دریافت صوت جلسه http://motaharmedia.ir/uploads/panahian/bayane1/08_Syasat/Syasat04.mp3

Best casino live online reviews.