(همایش معنوی جهان امروز جوان فردا تابستان ۸۵)
معرفی بحث
روشی که امروزه اغلب ما، برای آشنایی فرزندان خودمان با دین و معرفی دین به آنها به کار می بندیم، این است که از آموزش اصول دین، یعنی توحید، نبوت و… آغاز می کنیم . طبیعتاً نظام آموزشی ما نیز از همین روش پیروی می کند.
اما عالمانه ترین و مؤثرترین راه برای آشنا کردن انسان ها با دین، و نفوذ دادن دین در روح بشر و حتی در روح خودمان، نه توحید است و نه نبوت، بلکه روشی است که پیامبر اکرم(ص) و ائمه معصومین(ع) از آن بهره می گرفتند و آن…
متن برگزیده
هرموقع از ما بپرسند اصول دین چند تا است؟ بنا بر رسم دیرین و آموزشهای دوران خردسالی خودمان، پاسخ می دهیم که اصول دین پنج تا است : اول توحید، دوم عدل … اما اولین اصل و اولین حرف مهمی که باید از دین بدانیم، نه توحید است، نه عدالت است و نه حتّی نبوت است، و نه امامت.
…نه اول باید خدا را شناخت، و نه اول باید نبوت را پذیرفت؛ اول باید آن آقا و شخصی را بشناسیم که می خواهد از خدا حرف بزند … قبل از پیامبری ایشان، اول باید خود ایشان، سیره و اخلاقیات ایشان را بشناسیم…
نبوت را بعد از توحید باید شناخت، اما خود توحید را بعد از شناختن خو د پیامبر باید شناخت … حتّی شما قبل از اینکه قرآن کریم را بشناسید، نماز را بشناسید، باید شخص پیامبر را بشناسید…
قبل از اینکه بیائید به بچه تان نماز یاد بدهید، قصه های زندگی پیامبر را آنقدر برایش بگوئید تا از پیامبر خوشش بیاید، پیامبر به دلش بچسبد، بعد بگوئید پیامبر این جوری نماز می خواندند… این عالمانه ترین راه برای ورود و نفوذ در روح بشر است…
موضوعات دیگری که مورد اشاره قرار گرفتند، عبارتند از : دو دلیل تاریخی، تفاوت تاریخ اسلام با سیره نبوی، فایده رابطۀ عاطفی با پیامبر، آفت سرگرم شدن با فیلم،…
فهرست

 • سیره نبوی، اولین قدم
 • اولین قدم برای ورود به دین، شناخت شخصیت پیامبر است
 • نگاهی به ویژگیهای شخصیتی و جایگاه ویژه پیامبر قبل از بعثت
 • عالمانه ترین راه معرفی دین به جوانان (چرا معرّفی شخصیت پیامبر، بر
 • آموزش اصول دین مقدم است؟)
 • اسناد تاریخی برای بیان اولیت شناخت سیره نبوی
  • ۱. روش پیامبر در معرّفی دین به مردم
  • ۲. روش امیرالمؤمنین در نامۀ ۳۱ برای معرفی دین به جوانان
 • ارتباط عاطفی با پیامبر
 • چرا شیعه، بیشتر به ائمه (ع) پرداخته است تا به پیامبر؟
 • جایگاه ویژه پیامبر اعظم (ص) در معرفت دینی و احکام اسلام
 • شخصیت عاطفی پیامبر
 • نمونه هایی از سیره پیامبر
 • آداب خاص اجتماعی پیامبر
 • سیره عبادی پیامبر(ص)
 • ویژگی های شخصی پیامبر: اهمیت دادن پیامبر به آراستگی ظاهر
 • چه کنیم تا با قرآن و اهلبیت سرگرم شویم؟ (آفت سرگرم شدن با فیلم)

دریافت صوت جلسه

 

۱۷ شهریور , ۱۳۹۴

اولین قدم برای معرفی دین

(همایش معنوی جهان امروز جوان فردا تابستان ۸۵) معرفی بحث روشی که امروزه اغلب ما، برای آشنایی فرزندان خودمان با دین و معرفی دین به آنها […]
۸ شهریور , ۱۳۹۴

کار در اثر ارادت به ولی لله و روضه اباعبدالله(ع)

دو اثر نورانی از مطالعۀ سیره روضه و مقتل خوانی دریافت صوت جلسه
۸ شهریور , ۱۳۹۴

ملاک مهر و قهر نبوی

جایگاه و ملاک مهر و قهر رسول خدا و درس سیره به ما ثمرات رهایی از هوای نفس اخلاص حضرت اباالفضل العباس(ع) روضۀ حضرت اباالفضل العباس(ع) […]
۸ شهریور , ۱۳۹۴

تربیت در سیره نبوی و لزوم تأسی به آن (تربیت نبوی)

روش تربیتی رسول اکرم اجرای حق با ترویج آن (تربیت) متفاوت است روش پیامبر: تسامح در اجرای حق برای تربیت لزوم تأسی به سیره تربیتی رسول […]

Best casino live online reviews.