معرفی کتاب شریف « مصباح الشریعه »
انگیزه های لازم برای زهد

 • انگیزه اول: کمال اجتماعی با فرهنگ زهد
  • ضرورت بیشتر زهد برای رهبران و مسؤولان
  • بدون زهد جامعه دزد می شود
  • آفت های سیاست بدون زهد
 • انگیزه دوم: تحمل آسان فقر با زهد
 • انگیزه سوم: ممکن نبودن زندگی مؤمنانه بدون زهد
  • زهد، راه رسیدن مؤمن به دنیا
  • زهد، زمینه ساز توبه و استغفار

درک حقیقت دین، مبنای زهد
حدیث زهد در کتاب شریف مصباح الشریعه

دریافت صوت جلسه

۲۶ شهریور , ۱۳۹۴

انگیزه های فردی و اجتماعی برای زهد

معرفی کتاب شریف « مصباح الشریعه » انگیزه های لازم برای زهد انگیزه اول: کمال اجتماعی با فرهنگ زهد ضرورت بیشتر زهد برای رهبران و مسؤولان […]
۲۶ شهریور , ۱۳۹۴

موعظه، عاملی برای سلامت و حیات دل

مشخصه های سلامت دل ضرورت پرورش دل تعادل خواسته، شاخص سلامت دل نقش مهربانی و موعظه در تعادل دل موعظه گرفتن از انسان ها از زمانه […]
۲۶ شهریور , ۱۳۹۴

غیر صبور باید خود را وادار به صبر کند

غیر صبور باید خود را وادار به صبر کند علامت های سه گانه صبر در روایت پیامبر(ص) کسل نشدن عصبی نشدن از خدا شاکی نشدن تمرین […]
۲۶ شهریور , ۱۳۹۴

فهم و تفقه در دین (۲)

فهم و تفقه در دین (۲) فهم بالاتر از علم است اقسام انسان ها در مواجهه با علم سالم دل بیماردل جهل اکتسابی مختصات رفتاری جاهلان […]

Best casino live online reviews.