• نقش علم در رسوب زدایی از گرایش ها
  • سختی تغییر گرایش ها
  • تاثیر شرکت در مجالس حسینی در تغییر گرایش ها
  • تاثیر دوستی با اولیای خدا در تغییر گرایش ها
  • تاثیر هوی و هوس در خراب کردن گرایش ها

دریافت صوت جلسه

۱۱ خرداد , ۱۳۹۴

نقش دوستی با اولیای خدا در تغییر گرایش ها

نقش علم در رسوب زدایی از گرایش ها سختی تغییر گرایش ها تاثیر شرکت در مجالس حسینی در تغییر گرایش ها تاثیر دوستی با اولیای خدا […]
۱۱ خرداد , ۱۳۹۴

سختی محبت ورزی به اولیاء خدا و دلیل آن

خلاصه مباحث گذشته میل به بدها مانع علاقه به خوبی هاست سختی تواضع در مقابل اولیاء خدا دریافت صوت جلسه http://motaharmedia.ir/uploads/panahian/bayane1/03_Ehsasat/Ehsasat07.mp3
۱۱ خرداد , ۱۳۹۴

ارتباط گرایش ها با یکدیگر و اولویت محبت امام حسین(ع)

اولویت و اولویت گرایش (ادامه بحث جلسه قبل) افزایش اثر محبت با یقین داشتن به اثر آن نسبت گرایش ها و اعتقادات محبت امام حسین یک […]
۱۱ خرداد , ۱۳۹۴

اولویت گرایش بر عمل

دشمنی با احساسات حسینی در طول تاریخ تقدم گرایش بر عمل عمل نتیجه گرایش وابستگی ارزش عمل به گرایش وابستگی ارزش عمل به اثری که در […]

Best casino live online reviews.