تهران، مسجد دانشگاه تهران، اعتکاف ۱۳۹۰، ۱جلسه


معرفی بحث

بررسی فلسفه حماسه عاشورا و چیستی آن، بسیار مهم است و می تواند بر تصمیم ما برای چگونه زیستن اثر و انتخاب راه و روش زندگی اثر گذارد . قیام عاشورا اگر چه عللی مانند امر به معروف و نهی از منکر، مبارزه با ظلم و رسوا کردن ظالم و …. داشته است ولی حماسه عاشورا، برای باقی ماندن دین برای آیندگان بوده است . این تلاش برای رسیدن دین به آیندگان، دارای ماهیت و جنس کار رسانه ای بوده است تا پیامی بدون تحریف برای آیندگان حفظ شود .
در این میان وظیفه هر یک از ما برای کار رسانه ای و تبلیغ دین برای کسانی که این پیام را نشنیده اند، بسیار مهم است . لازم است کار خود و توانایی خود را برای کار رسانه ای بازبینی کنیم؛ چرا که مهمترین نیاز امروز ما، کار رسانه ای است و البته این کار خالی از رنج و سختی و مرارت نیست و با تن پروری نیز جمع نمی شود.
خرید اینترنتی در فروشگاه بیان معنوی

فهرست
ماهیت پیام رسانی حماسه عاشورا

  • آیا حماسه عاشورا، دارای فلسفه ای بوده است؟
  • آیا حماسه عاشورا برای امر به معروف و نهی از منکر بوده است؟
  • آیا حماسه عاشورا برای از بین بردن ظلم بوده است؟
  • چه چیزی ارزش برابری با خون امام حسین(ع) را داشته است؟
  • « باقی ماندن دین برای آیندگان »، مهمترین فلسفه عاشورا

مختصات پیام رسانی حماسه عاشورا
نقش ویژه حضرت زینب(س) در پیام رسانی عاشورا
کار رسانه ای؛ مهمترین نیاز امروز
ضعف ما و قو تهای دشمن در کار رسانه ای
رساندن پیام دین به دیگران؛ مهمترین وظیفه
ضرورت آگاهی و تسلط بر هنر پیام رسانی
مختصات کار رسان های ماندگار

  • صبر بسیار زیاد
  • داشتن دغدغه هدایت همه مردم
  • دردمندی و دلسوزی برای همه

دریافت صوت جلسه

۲۸ شهریور , ۱۳۹۴

مهمترین نیاز امروز ما

تهران، مسجد دانشگاه تهران، اعتکاف ۱۳۹۰، ۱جلسه معرفی بحث بررسی فلسفه حماسه عاشورا و چیستی آن، بسیار مهم است و می تواند بر تصمیم ما برای […]
۸ شهریور , ۱۳۹۴

رابطه عقل و عشق

عشق، یک رکن عقل است معنای درست عشق سنخیت عقل و عشق در قرآن کریم معنای لغوی عشق در عربی و فارسی عاقل، عاشق چیست؟ دریافت […]
۸ شهریور , ۱۳۹۴

رابطه عقل با دین و عشق

نقش عقل در دینداری کاربرد عقل در مراتب بالاتر خوب بودن رابطه عقل و عشق دریافت صوت جلسه http://motaharmedia.ir/uploads/panahian/bayane1/10_LetaftAghl/LetafatAghl07.mp3  
۸ شهریور , ۱۳۹۴

عقل و معنویت

نقش عقل در پذیرش مبانی و نتایج پنهان احکام دین عقل و قدرت های غیر مادی عقل و اصلاح نفس دریافت صوت جلسه  

Best casino live online reviews.