سختی کار برنامه ریزی؛ جمع بین برنامه عبد و تقدیر مولی
تعامل لحظه به لحظه خدا با بنده اش
اهمیت ریزبینی در برنامه ریزی و مدیریت لحظات
تفاوت محاسبه «نفس» با محاسبه «عمل»
قاطی نشدن با دیگران برای پیدا کردن حس مدیریت
اتلاف امکانات، مهمترین علت حسرت در روز قیامت
اهمیت درک صحیح شرایط برای برنام هریزی معنوی
دقت و تدبیر در مدیریت زندگی اجتماعی

دریافت صوت جلسه

۱۰ شهریور , ۱۳۹۴

چگونگی برنامه ریزی بدون حذف تقدیر و برنامه ی الهی

سختی کار برنامه ریزی؛ جمع بین برنامه عبد و تقدیر مولی تعامل لحظه به لحظه خدا با بنده اش اهمیت ریزبینی در برنامه ریزی و مدیریت […]
۱۰ شهریور , ۱۳۹۴

ضرورت برنامه ریزی معنوی در شرایط فعلی جامعه

تدبیر معنوی برای مواجه شوندگان با دین پرداختن به کارهای هنری و فرهنگی سهل گیری، روانشناسی دینی و برنامه ریزی برای مواجه شوندگان با دین معرفی […]
۱۰ شهریور , ۱۳۹۴

شناخت و هدایت تمایلات قلبی؛ مهمترین هدف امتحانات الهی

هدف امتحان، بزرگ شدن روح و دل آدم برای ملاقات با خداوند متعال امتحان ها هدفش دل است، اما سر عمل مچ دل را می گیرند […]
۱۰ شهریور , ۱۳۹۴

توجه به سه نوع رفتار مختلف در انسان

رفتار بر اساس تکلیف رفتار بر اساس تمایلات رفتار بر اساس تشخیص دشواری عمل بر اساس تشخیص عمل به تکلیف از رفتار بر اساس تشخیص و […]

Best casino live online reviews.