(دانشگاه علوم پزشکی ایران میلاد پیامبر اعظم(ص) سال پیامبر اعظم(ص)- ۱۳۸۴ )
معرفی بحث
ما پیامبر اسلام(ص) را دوست داریم و به او احترام هم می گذاریم، اما از اثر کاری که انجام داد، چقدر خبر داریم و ارزیابی مان درباره اثر رسالت رسول خدا(ص) چقدر است؟
در این جلسه تمدن اسلامی، با تمدن غرب مقایسه شده است. خیلی ها که به غرب رفته اند، می گویند، آنها در اسلام و انسانیت از ما پیشی گرفته اند. صداقت در آنجا بیشتر وجود دارد. نظم و هماهنگی، همکاری و مدیریت پذیری در آنجا بهتر رعایت می شود. آیا این حرف ها اشتباه است؟
متن برگزیده
ما پیامبر اسلام (ص) را دوست داریم و به او احترام هم می گذاریم، اما از اثر کاری که انجام داد، چقدر خبر داریم و ارزیابی مان درباره اثر رسالت رسول خدا(ص) چقدر است؟
الان وضع جهان اسلام و تمدن اسلامی، اثر کار رسول خدا است. ممکن است در این اثر کاستی هایی باشد که تقصیر رسول خدا نیست و به نافرمانی های ما مسلمانان برمی گردد، اما به هر حال ارزیابی تمدن اسلامی، ارزیابی رسالت رسول خدا هم هست. تمدن اسلامی و امت اسلامی که نام پیامبر اکرم بالای سر او است و حاصل رسالت پیامبر است را مقایسه کنیم با تمدن غرب…
مشهور است که آقای سید جمال الدین اسدآبادی پس از برگشت از سفری که به اروپا داشتند، فرموده بودند: « من به غرب رفتم، اسلام را در آنجا دیدم، به شرق آمدم، مسلمانان را اینجا دیدم» یعنی رفتم آنجا نظم دیدم، پشتکار دیدم، دقّت دیدم، صداقت دیدم، … اما آمدم اینجا بی نظمی دیدم، دروغ دیدم…
این سخن را امروزه هم به گونه ای دیگر می گویند. می گویند غربی ها از نظر ایمانی، از نظر ظلم به دیگران و از نظر ابتذال در وضعیت بدی هستند، اما نباید از انصاف گذشت، آنها بالاخره در خیابان ها فرهنگ رانندگی دارند، در اداره ها یک هماهنگی و نظمی هست، مردم مجبور نیستند به هم دروغ بگویند، راست می گویند، انگار آنجا همه چیز مرتّب و حساب شده است…
کلّ این جامعۀ اسلامی و جهان اسلام با همه ایرادهایش اینقدر فاصله اش از نظر«ارزش های انسانی» از غرب زیاد است و جلوتر است که شما افغانستان طالبان را به وضوح می توانید ترجیحش را بر فرانسه و فرهنگ لندن و فرهنگی که در زندگی مردم مغرب زمین هست، ببینید. اصلاً چه جای مقایسه است بین جامعه اسلامی و جامعه غربی!…
می دانید در مغرب زمین چه کار کرده اند که مردم به هم راست می گویند؟ …
وقتی شما در یک جامعه ارزش ها را از بین بردی، دیگر کسی دروغ نمی گوید …
شما حیا را بگذار کنار، راحت صداقت پدید می آید . آیا هر صداقتی برای ما شیرین است؟! آیا صداقتی که در غرب هست برای ما ارزش دارد؟ !… می دانید نظمی که در غرب هست، به چه قیمتی به وجود آمده…
فهرست

 • ارزیابی جامعۀ اسلامی امروز، ارزیابی اثر رسالت رسول خدا
 • محور ارزیابی : آیا امروزه تمدن غرب از تمدن اسلامی جلوتر است؟
 • ارزیابی غلط ولی مشهور: غرب جلوتر است
 • ارزیابی غیر مشهور: تمدن اسلامی جلوتر است
 • نقد فضایل انسانی در غرب
 • نقد صداقت در غرب
 • نقد نظم در غرب
 • از بین بردن ارزش های انسانی در غرب، نقشۀ یهود برای تسلّط بر
 • مسیحیان
 • نقد دموکراسی(مردم سالاری) در غرب
 • مقایسۀ زن در فرانسه با زن در افغانستان
 • حقیقت نظام سرمای هداری در غرب
 • جمع بندی و مقایسۀ جامع

دریافت صوت جلسه

۱۷ شهریور , ۱۳۹۴

نقد تمدن غرب

(دانشگاه علوم پزشکی ایران میلاد پیامبر اعظم(ص) سال پیامبر اعظم(ص)- ۱۳۸۴ ) معرفی بحث ما پیامبر اسلام(ص) را دوست داریم و به او احترام هم می […]

Best casino live online reviews.