۲۲ اسفند , ۱۳۹۳

فریضه علم، کلید فرائض دیگر

۸. کدام علم، علم اسلامی است؟! من که شیمی می خوانم و فیزیک، به دنبال مهندسی هستم و علوم می توانم دلم را خوش کنم که […]

Best casino live online reviews.