جلسه ۴

نشاط فراوان، راه غلبه بر مشکلات

 • بیان مشکلات طبیعی دنیا در آغاز نامه
 • لزوم داشتن شادی و نشاط فراوان در برابر مشکلات

عبد دنیا و تاجر فریب شدن (مشکلات دینی)

 • مسیر دین داری بدون مشکل نیست
 • فرضیه های پیدایش مشکل در دی نداری
 • لزوم اکتسابی بودن خوبی ها

انسان ها چگونه بد و بی دین می شوند؟

 • همه خصلت ها و دارایی های بشر خوب است
 • ترکیب نادرست گرایش های فطری و طبیعی، پیدایش بد ی های وحشتناک
 • طبیعی بودن بد شدن، بدون برنامه و تلاش
 • نقش صفات ارثی و منطق های در شخصیت انسان

به مناسبت اربعین حسینی

 • آیا روضه و زیارت صرفاً اجتماعی و سمبولیک است؟
 • عاطفه شدید اهل بیت(ع) به انسان ها
 • زیارت جابر در اربعین

دریافت فایل pdf خلاصه جلسه
دریافت صوت جلسه

۲۶ شهریور , ۱۳۹۴

چگونگی بد شدن انسان ها

جلسه ۴ نشاط فراوان، راه غلبه بر مشکلات بیان مشکلات طبیعی دنیا در آغاز نامه لزوم داشتن شادی و نشاط فراوان در برابر مشکلات عبد دنیا […]
۲۶ شهریور , ۱۳۹۴

اثر تربیتی توجه به طبیعت پذیری

جلسه ۳ اثر تربیتی توجه به طبیعت پذیری باید این نامه را چشید حکمت شروع نامه با بیان تلخی های پیری ساده بودن درک پیری نسبت […]
۲۶ شهریور , ۱۳۹۴

موعظه، راهی برای احیای دل «أحیِ قلبک بالموعظه»

موعظه، راهی برای احیای دل «أحیِ قلبک بالموعظه» دین و تمایلات انسان ناسازگاری تمایلات انسان با دین، یک نگرش انحرافی هر گفتمانی ادبیاتی دارد ضرورت طرح […]
۲۶ شهریور , ۱۳۹۴

نکاتی درباره نامه ۳۱ و نویسنده آن

جلسه ۱ جوان، مخاطب نامه ۳۱ نامه ۳۱ ، مهربا نترین نامه به جوان لزوم ایجاد رابطه عاطفی با نامه ۳۱ آمادگی قلب جوان حضرت علی، […]

Best casino live online reviews.