جلسه ۸

قاعده مندی زندگی

  • انعکاس قواعد زندگی در بیان اوصاف پیری و جوانی
  • درک بهنگام قواعد زندگی، شرط موفقیت

مشکلات زندگی، واقعیت حتمی

  • حکمت مشکلات
  • اقسام مشکلات و راه برخورد با هر یک

فایل pdf سرفصل مطالب جلسه

دریافت صوت جلسه

۲۶ شهریور , ۱۳۹۴

حکمت مشکلات و راه برخورد با آنها

جلسه ۸ قاعده مندی زندگی انعکاس قواعد زندگی در بیان اوصاف پیری و جوانی درک بهنگام قواعد زندگی، شرط موفقیت مشکلات زندگی، واقعیت حتمی حکمت مشکلات […]
۲۶ شهریور , ۱۳۹۴

راهکار دست یابی به آرزوها

جلسه ۷ شیوه مؤثر سخن گفتن با جوان خود جوان باید کاری کند رفتار طبیعی، عامل ناکامی در آرزوها زندگی معمولی، نتیجه رفتار معمولی و طبیعی […]
۲۶ شهریور , ۱۳۹۴

آرزو مهم ترین و اولین خصلت جوانی

جلسه ۶ عبور از تلخی ظاهری، راه رسیدن به شیرینی حقیقی آرزو و جوانی تناسب جوانی و دین داری معنا، اقسام و کارکرد آرزو معنای آرزو […]
۲۶ شهریور , ۱۳۹۴

ثمرات درک فناپذیری در جوانی « المقرّ للزّمان »

جلسه ۵ عمیق تر شدن لذت های جوانی با اکتساب صفات پیری اقرار به فانی شدن، یکی از صفات پیری ثمرات اقرار به زمان و فانی […]

Best casino live online reviews.