جلسه ۱۴ حکمت و نورانیت دل

دل زنده نیازمند نور است
نور و دل

دیدن زیبایی ها و زشتی با نور
رفع خستگی دل با نور حکمت

اثر حکمت در نورانیت دل

معنای حکمت و حکیم
ضرورت وجود حکمت در کنار دین

فایل pdf خلاصه مطالب جلسه

دریافت صوت جلسه

جلسه ۱۴ حکمت و نورانیت دل

دل زنده نیازمند نور است
نور و دل

  • دیدن زیبایی ها و زشتی با نور
  • رفع خستگی دل با نور حکمت

اثر حکمت در نورانیت دل

  • معنای حکمت و حکیم
  • ضرورت وجود حکمت در کنار دین

فایل pdf خلاصه مطالب جلسه

دریافت صوت جلسه

۲۶ شهریور , ۱۳۹۴

حکمت و نورانیت دل

جلسه ۱۴ حکمت و نورانیت دل دل زنده نیازمند نور است نور و دل دیدن زیبایی ها و زشتی با نور رفع خستگی دل با نور […]
۲۶ شهریور , ۱۳۹۴

قوی کردن دل با یقین «قوه بالیقین»

قوی کردن دل با یقین «قوه بالیقین» علائم قوت دل تأثیرناپذیری از عوامل نامطلوب بیرونی مهار دل از درون تلقین، تمرینی برای مهار دل محبت، سرمای […]
۲۶ شهریور , ۱۳۹۴

تأملی در مفهوم« زهد »؛ معانی، ریشه ها، فواید

جلسه ۱۰ اعتبار دوباره دین در زمانه ما زهد، تکرار بی ملال بدی ها را با « زهد » بمیران معنا و مراتب زهد معنای زهد […]
۲۶ شهریور , ۱۳۹۴

زنده کردن دل با موعظه

جلسه ۹ زنده کردن دل با موعظه چند نکته ذکری به نام موعظه و نصیحت مطالعه متن: جزءنگری یا کل نگری؟ برخی ویژگی های نامه ۳۱ […]

Best casino live online reviews.