سختی ایثار در دوران امنیت
تئوریزه و نهادینه کردن ایثار
نقش ایثار در تحکیم بنیاد خانواده
ایثار، تنها راه برطرف کردن نفاق
انواع رفتار ایثارگرانه

  • رفتار ایثارگرانه با تحمل سختیها
  • تحمل در مقابل جوا نها

ذکر مصیبت: شام غریبان
دریافت صوت جلسه

۱۰ شهریور , ۱۳۹۴

جمع بندی بحث ایثار

سختی ایثار در دوران امنیت تئوریزه و نهادینه کردن ایثار نقش ایثار در تحکیم بنیاد خانواده ایثار، تنها راه برطرف کردن نفاق انواع رفتار ایثارگرانه رفتار […]
۱۰ شهریور , ۱۳۹۴

راههای مبارزه با نفاق در جامعه دینی

راه اول و دوم: حذف ارزشها راه دوم: شناسایی افراد راه سوم: جدی نگرفتن ارزشها راه چهارم: ایثارگری ذکر مصیبت: شب عاشورا دریافت صوت جلسه http://motaharmedia.ir/uploads/panahian/bayane1/16_AvvalinFazilat/AvvalinFazilat10-motaharmedia.mp3
۱۰ شهریور , ۱۳۹۴

سختی و دشواری ایثار

مقام ایثار و ایثارگر نقش و کارکرد ایثار در جامعه عناصر اساسی ایثار عدم مالکیت عدم احساس نیاز و منت نداشتن سختی و دشواری ایثار چهار […]
۱۰ شهریور , ۱۳۹۴

سختی ایثار در جامعه

ایثار، نیاز جامعه آفت ایثار: ایثار برای صاحبان قدرت سختی از رأی خودگذشتن ذکر مصیبت: ایثار عباس(ع) دریافت صوت جلسه http://motaharmedia.ir/uploads/panahian/bayane1/16_AvvalinFazilat/AvvalinFazilat09-motaharmedia.mp3

Best casino live online reviews.