مشکلات جامعۀ هم عصر پیامبر که مانع از تأثیرپذیری مردم از سیره می شد

  1. مردم ظرفیت شناخت حضرت را نداشتند
  2. خوب در جامعه کم بود تا بتوانند خوبتر بودن را تشخیص بدهند غربت پیامبر
  3. حرمت شکنی پیامبر (یکی دیگر از مشکلات درک سیره در عصر پیامبر)

تأثیرات فوق العاده پیامبر بر اصحاب با وجود مشکلات فراوان
چرا تعداد خوبانِ جامعه، بعد از رسول خدا کم بودند؟
بهره برداری ما از تأثیرات فوق العاده پیامبر

دریافت صوت جلسه

۷ شهریور , ۱۳۹۴

مقایسه ی تأثیر سیره نبوی در مردم زمان حیات رسول اکرم و مردم عصر حاضر

مشکلات جامعۀ هم عصر پیامبر که مانع از تأثیرپذیری مردم از سیره می شد مردم ظرفیت شناخت حضرت را نداشتند خوب در جامعه کم بود تا […]
۷ شهریور , ۱۳۹۴

عظمت سیره نبوی

أسیر بسیره جدی و أبی پیام به آیندگان سختی های سیره نبوی نقد نظریه هایی درباره دلیل رفتار پیامبر با منافقین دریافت صوت جلسه http://motaharmedia.ir/uploads/panahian/bayane1/09_MehrVaGhahr/MehrVaGhahr04.mp3
۷ شهریور , ۱۳۹۴

سهل گیری و سخت گیری در سیره نبوی و قیام اباعبدالله(ع) (قهر نبوی)

تفاوتی میان سیره اهلبیت وجود ندارد عطوفت و سهل گیری رسول خدا عطوفت و سادگی، قسمت غالب سیره تفاوت کیاست و زرنگ بازی در سیره بزرگان […]
۴ شهریور , ۱۳۹۴

مهر و قهر در سیره نبوی

(قم هیئت محبین اهلبیت(ع) محرم ۸۵ ۱۰ جلسه) در جامعۀ ما و در آموزش های ما خیلی نسبت به سیره نبوی غفلت شده است . اگر […]

Best casino live online reviews.