• شب قدر، شب نتیجه گیری از اعمال گذشته
  • شب قدر، شب ناامیدی از خود
  • چرا باید در شب قدر از خود ناامید بود؟
  • ثمره این ناامیدی
  • بی اهمیتی عمل در مقابل دعا
  • روضه ضربت خوردن آقا امیرالمومنین

دریافت صوت جلسه

۶ خرداد , ۱۳۹۴

مقایسه عمل و دعا

شب قدر، شب نتیجه گیری از اعمال گذشته شب قدر، شب ناامیدی از خود چرا باید در شب قدر از خود ناامید بود؟ ثمره این ناامیدی […]
۶ خرداد , ۱۳۹۴

بی اهمیتی عمل در مقام اتکا و توجه به آن

چرا اعمال خوب ما بی ارزش هستند؟ ترفندهای شیطان قبل و بعد از عمل و راه مبارزه با آن (مقدمه) سه نوع از اعمال خوب ما […]
۶ خرداد , ۱۳۹۴

اهل عمل و احساس ارزش

اهمیت احساس ارزش لزوم احترام به شخصیت دیگران لزوم احترام به شخصیت خود چگونه باید احساس ارزش کنیم؟ اهل عمل شدن؛ اثر احساس ارزش دریافت صوت […]
۶ خرداد , ۱۳۹۴

امتحان عمل

بستر سازی؛ مرحله قبل از امتحان عمل ۱. بررسی فردی امتحان عمل ۲. بررسی اجتماعی امتحان عمل چه کنیم در امتحانات سخت و ضد جو آستانه […]

Best casino live online reviews.