• شان اجتماعی نبوت و امامت: چرا انبیاء و ائمه برای تشکیل حکومت تلاش می کردند؟
  • علت اصلی بی دینی اکثریت مردم دنیا چیست؟
  • چگونه حکومت ها موجب فاسد شدن انسان ها می شوند؟
  • اهمیت صالح بودن مدیران حکومتی

دریافت صوت جلسه

۶ خرداد , ۱۳۹۴

بستر اجتماعی عمل ( نقش حکومت ها در دینداری مردم)

شان اجتماعی نبوت و امامت: چرا انبیاء و ائمه برای تشکیل حکومت تلاش می کردند؟ علت اصلی بی دینی اکثریت مردم دنیا چیست؟ چگونه حکومت ها […]
۶ خرداد , ۱۳۹۴

چرا باید محیط، برای دینداری فراهم باشد؟

تاثیر محیط بر دینداری اصل، پاکی فرد است یا جامعه؟ ولایت، یعنی درست کردن شرایط عینی و عمل انسان ها دریافت صوت جلسه http://motaharmedia.ir/uploads/panahian/bayane1/01-ahle%20amal/AhleAmal19.mp3
۶ خرداد , ۱۳۹۴

بستر عمل

تقدم برپایی حکومت دینی بر تعلیم و تربیت در سیره معصومین اهمیت بسترسازی برای عمل، علت تقدم برپایی حکومت دینی بر تعلیم و تربیت دریافت صوت […]
۶ خرداد , ۱۳۹۴

مظلومیت اهل عمل

مظلومیت ساختاری اهل عمل ریشه مظلومیت اهل عمل در زندگی فردی ریشه مظلومیت اهل عمل در زندگی اجتماعی مظلومیت امیرالمومنین از زبان خود ایشان دریافت صوت […]

Best casino live online reviews.