اوج فضایل اخلاقی فقط برای انقلابیون قابل دسترس است
تکیه بر فضایل انقلابیون عامل رواج اخلاق در جامعه
ایجاد روحیه انقلابی گری، اولویتی مافوق اولویت ها
هر کسی انقلابی نباشد بسیجی نیست
انقلابی گری بمیرد در ی ک جامعه، دیگر فضایل اخلاقی در آن جامعه قابل انتشار نیست
محبت به خدا از دل انقلابی گری در می آید
شرح ویژگی های انقلابیون
برای کمال پلّه هست، ولی برای سقوط نه
نصیحت اخلاقی اثر ندارد، انقلابی بیاور همه را آدم کند
دریافت صوت جلسه

 

۲۸ شهریور , ۱۳۹۴

انقلابیون تعادل بخش و تکامل بخش جامعه هستند

اوج فضایل اخلاقی فقط برای انقلابیون قابل دسترس است تکیه بر فضایل انقلابیون عامل رواج اخلاق در جامعه ایجاد روحیه انقلابی گری، اولویتی مافوق اولویت ها […]
۲۸ شهریور , ۱۳۹۴

خوب بودن یعنی انقلابی بودن

مفهوم انقلابی بودن کلید طلایی بسیاری از قفل های رایج حیات فردی و اجتماعی امروز ما خداوند از انسان تحول و دگرگونی می خواهد نه یک […]
۲۸ شهریور , ۱۳۹۴

علاقه انقلابیون در متن انقلاب

انقلابی شدن در دوران آرامش خیلی زیباتر است من اعتقادی به حسرت خوردن درباره دوران دفاع مقدس ندارم هیچ نوری نیست که خدا به رزمندگان جبهه […]
۲۸ شهریور , ۱۳۹۴

ویژگی های انقلابیون

زندگی انقلابی برای هنرمندان و فیلم سازان خیلی جذابیت دارد هنرمندی که روح بزرگی دارد، به چه داستان هایی تن می دهد؟ با چه فیلم هایی […]

Best casino live online reviews.