(دانشگاه امیرکبیر ۸۷ یک جلسه)


معرفی بحث

رابطۀ زن و مرد، دارای ابعاد مختلف عرفانی و عاطفی و مادی است می باشد .
معمولاً به بعد عرفانی این رابطه کمتر توجه می شود. رابطۀ زن و مرد، هم امری عزیز است هم لطیف و بسیار مقدس و معنوی. اما فرهنگ غرب کاری کرده است که ما به عنوان یک امر غیر محترم با آن برخورد کنیم و نتوانیم خیلی از حرف ها را درباره آن، مطرح نماییم.
محبت بین زن و مرد، از جنس محبت ابراز شدنی است. اشتباهی که در مورد این محبت صورت می گیرد این است که با مفهومی به نام «عشق» به معنای عاطفه ای که تمام دل انسان را تسخیر کند) اشتباه گرفته می شود. شدیدترین محبت ها که بتوان نام عشق بر آن گذاشت، هیچ وقت بین دو انسان به صورت معمولی و عادی شکل نمی گیرد.
یکی از آفت های تلقی عاشقانه از رابطۀ زن و مرد این است که خیلی ها رابطۀ عاطفی بین زن و مرد را به محلّی بر ای ارضاء کمبودهای عاطفی خودشان تبدیل می کنند و چون توقعشان از هم زیاد می شود ، زود از همدیگر متنفر می شوند.
کلید طلایی در رابطۀ زن و مرد این است: زن باید غرور مرد را حفظ کند ؛ مرد باید عاطفه زن را حفظ کند.

فهرست
بعد عرفانی رابطۀ زن و مرد

 • به دلیل هجمۀ فرهنگ غرب، نمی توان در مورد رابطۀ زن و مرد با شفافیت حرف زد
 • رابطۀ زن و مرد، رابطه ای معنوی و عرفانی

بعد عاطفی

 • محبت بین زن و مرد، از جنس محبت ابراز شدنی است
 • آیا رابطۀ زن و مرد، ظرفیت عاشقی را دارد؟
 • آفت های تلقی عاشقانه از رابطۀ زن و مرد
 • کمبود محبت، بلای رابطۀ زن و مرد

بعد مادی
کلید طلایی

 • زن در ارتباط با مرد دو نقش بازی می کند نقش مادری- نقش دختری
 • مرد در ارتباط با زن دو نقش بازی می کند
 • حفظ غرور پسر- حفظ عاطفه دختر، راز تربیت
 • کلید طلایی، فلسفه تفاوت برخی از احکام رابطۀ زن و مرد
 • روی آوردن غرب به کلید طلایی پس از تجربۀ تلخ صد ساله
 • کلید طلایی و انتخاب همسر
 • توصیۀ عرفا از گل نازک تر به زن نگویید
 • از کلید طلایی سوء استفاده نکنیم
 • کلید طلایی، رمز تربیت فرزند

رابطۀ زن و مرد، یکی از نشانه های الهی
فایل pdf خلاصه مطالب جلسه

دریافت صوت جلسه

۲۸ شهریور , ۱۳۹۴

زن و مرد، رابطه ها و ضابطه ها

(دانشگاه امیرکبیر ۸۷ یک جلسه) معرفی بحث رابطۀ زن و مرد، دارای ابعاد مختلف عرفانی و عاطفی و مادی است می باشد . معمولاً به بعد […]
۲۸ شهریور , ۱۳۹۴

انتخاب آسمانی و زندگی مشترک

(مشهد سالن همایش های صدا و سیما ۸۸ یک جلسه) معرفی بحث اولین نکته ای که زوجین باید به آن توجه کنند این است که بعد […]
۲۸ شهریور , ۱۳۹۴

چهار اصل بر ای افزایش محبت در زندگی مشترک

(مشهد همایش زوج های جوان حرم امام رضا(ع) ۸۸ یک جلسه)معرفی بحث نکتۀ بسیار زیبا و مهم در باب محبت این است که ما می توانیم […]
۲۸ شهریور , ۱۳۹۴

کلید طلایی زندگی مشترک

 مشهد همایش زوج های جوان حرم امام رضا(ع) -سال هشتاد و هشت- یک جلسه معرفی بحث یکی از راه های پایداری و عمیق شدن محبت این […]

Best casino live online reviews.