(مسجد دانشگاه تهران میلاد حضرت علی(ع) سال ۸۶ ۱جلسه)
معرفی بحث
چرا قیمت واجبات از مستحبات بیشتر است؟ چون در مستحبات، هنوز انانیت و منیت وجود دارد، اما واجبات، انانیت آدم را فرو می ریزد . در مستحبات می گویی «من» دوست داشتم انجام بدهم، اما در واجبات می گویی: دستور بود، مجبور بودم انجام دهم . به همین دلیل رشدی که انسان با انجام امر واجب می کند، به مراتب بیشتر از رشدی است که انسان با امر مستحب می کند…
آن جایی که خدا امر کرده، برای این است که تو را به کمال برساند، برای اینکه نباشی، تمرینی بکنی در نبودن خودت، … و آن جایی که امر نکرده است، فرصت داده تو جستجو کنی و« امر» پیدا کنی، تا این «من» را در وجود خودت نابود کنی…
آن وقت اگر شما خواستی با مستحبات هم رشد کنی و بالا بروی، باید چه کار کنی؟ باید بگویی خدایا من این کار مستحب را انجام می دهم نه به عشق اینکه من دوست داشتم انجام بدهم، بلکه به عشق اینکه گوشه چشمی فرموده ای، اشارتی فرموده ای، اذنی داده ای…
اگر مستحبات را به این دلیل انجام بدهی که «من» دوست داشتم انجام بدهم، می شود مستحبات خودپرستانه . اما اگر به این عشق انجام بدهی که چون خدا یک ذره اذن داده است، این می شود مستحبات خداپرستانه … ولی خدا وقتی امر می کند… و وقتی امر نمی کند، منتظر است شما بروید و امر او را تمنّا کنید…
فهرست

 • جستجوی امر خدا
 • اعتکاف، جستجوی امر واجب
 • دینداری براساس انانیت و لزوم مبارزه با آن
 • معنای ارتباط عاشقانه با خدا
 • زیبایی امرِ الهی و رابطۀ عبد و مولا
 • امر الهی، ظرف رابطۀ عاشقانۀ عبد و مولا
 • جستجوی امر ولی خدا برای مبارزه با انانیت
 • اتهام به ولی خدا هنگام امر و نهی
 • طلب امرِ ولی، علامت دوست داشتن بدون انانیت
 • امام، به اندازه خودخواهی ات در محبت به او، دلت را م یزند
 • اجرای امر، راه مبارزه با خودخواهی
 • محبت خالص به ولی خدا، و راه کسب آن

دریافت صوت جلسه

۱۷ شهریور , ۱۳۹۴

شکوه امر خدا

(مسجد دانشگاه تهران میلاد حضرت علی(ع) سال ۸۶ ۱جلسه) معرفی بحث چرا قیمت واجبات از مستحبات بیشتر است؟ چون در مستحبات، هنوز انانیت و منیت وجود […]

Best casino live online reviews.