جلسه ۳

اثر تربیتی توجه به طبیعت پذیری

باید این نامه را چشید
حکمت شروع نامه با بیان تلخی های پیری

  • ساده بودن درک پیری نسبت به مرگ
  • جوان باید جوانی کند
  • اقسام پیری
  • کفایت وجدان برای ترک بسیاری از گناهان
  • توجه به پیری، مسیر آدم شدن

انسان، موجودی با ابعاد گوناگون
فایل pdf جلسه
دریافت صوت جلسه

۲۶ شهریور , ۱۳۹۴

اثر تربیتی توجه به طبیعت پذیری

جلسه ۳ اثر تربیتی توجه به طبیعت پذیری باید این نامه را چشید حکمت شروع نامه با بیان تلخی های پیری ساده بودن درک پیری نسبت […]
۲۶ شهریور , ۱۳۹۴

موعظه، راهی برای احیای دل «أحیِ قلبک بالموعظه»

موعظه، راهی برای احیای دل «أحیِ قلبک بالموعظه» دین و تمایلات انسان ناسازگاری تمایلات انسان با دین، یک نگرش انحرافی هر گفتمانی ادبیاتی دارد ضرورت طرح […]
۲۶ شهریور , ۱۳۹۴

نکاتی درباره نامه ۳۱ و نویسنده آن

جلسه ۱ جوان، مخاطب نامه ۳۱ نامه ۳۱ ، مهربا نترین نامه به جوان لزوم ایجاد رابطه عاطفی با نامه ۳۱ آمادگی قلب جوان حضرت علی، […]
۲۶ شهریور , ۱۳۹۴

مهربان ترین نامه به جوان

مهربان ترین نامه به جوان؛ شرح بخشی از نامه امیرالمؤمنین(ع) به جوان (تهران مسجد دانشگاه تهران جلسات هفتگی ۱۸ جلسه) معرفی بحث شاید اولین نا مه […]

Best casino live online reviews.