جلسه ۷

شیوه مؤثر سخن گفتن با جوان
خود جوان باید کاری کند
رفتار طبیعی، عامل ناکامی در آرزوها

  • زندگی معمولی، نتیجه رفتار معمولی و طبیعی
  • ضرورت رفتار متفاوت و برنامه ریزی شده

آرزو باید بلند باشد

  • شکست حتمی آرزوهای کم و متوسط
  • معنای بلندترین آرزوها

آرزوهایمان را بهتر بشناسیم

  • عمق آرزوهایمان را کشف کنیم
  • شناخت آرزوها، کلید معرفت های بنیادین

راه و شرط رسیدن به آرزوهای دنیایی و ظاهری
فایل pdf جلسه
دریافت صوت جلسه

۲۶ شهریور , ۱۳۹۴

راهکار دست یابی به آرزوها

جلسه ۷ شیوه مؤثر سخن گفتن با جوان خود جوان باید کاری کند رفتار طبیعی، عامل ناکامی در آرزوها زندگی معمولی، نتیجه رفتار معمولی و طبیعی […]
۲۶ شهریور , ۱۳۹۴

آرزو مهم ترین و اولین خصلت جوانی

جلسه ۶ عبور از تلخی ظاهری، راه رسیدن به شیرینی حقیقی آرزو و جوانی تناسب جوانی و دین داری معنا، اقسام و کارکرد آرزو معنای آرزو […]
۲۶ شهریور , ۱۳۹۴

ثمرات درک فناپذیری در جوانی « المقرّ للزّمان »

جلسه ۵ عمیق تر شدن لذت های جوانی با اکتساب صفات پیری اقرار به فانی شدن، یکی از صفات پیری ثمرات اقرار به زمان و فانی […]
۲۶ شهریور , ۱۳۹۴

چگونگی بد شدن انسان ها

جلسه ۴ نشاط فراوان، راه غلبه بر مشکلات بیان مشکلات طبیعی دنیا در آغاز نامه لزوم داشتن شادی و نشاط فراوان در برابر مشکلات عبد دنیا […]

Best casino live online reviews.