قوی کردن دل با یقین «قوه بالیقین»
علائم قوت دل

 1. تأثیرناپذیری از عوامل نامطلوب بیرونی
 2. مهار دل از درون
  • تلقین، تمرینی برای مهار دل
  • محبت، سرمای های در آغاز ازدواج

یقین

 • فضیلت یقین
 • راه به دست آوردن یقین
  • بسته بودن دل، بزر گترین سد یقین
  • تولید اعتقاد با سرمایه گذاری برای خدا

درجات و مراتب یقین

 • ذکر « لا حول و لا قوه إلَا بالله العلی العظیم »

فایل pdf خلاصه مطالب جلسه

دریافت صوت جلسه

۲۶ شهریور , ۱۳۹۴

قوی کردن دل با یقین «قوه بالیقین»

قوی کردن دل با یقین «قوه بالیقین» علائم قوت دل تأثیرناپذیری از عوامل نامطلوب بیرونی مهار دل از درون تلقین، تمرینی برای مهار دل محبت، سرمای […]
۲۶ شهریور , ۱۳۹۴

تأملی در مفهوم« زهد »؛ معانی، ریشه ها، فواید

جلسه ۱۰ اعتبار دوباره دین در زمانه ما زهد، تکرار بی ملال بدی ها را با « زهد » بمیران معنا و مراتب زهد معنای زهد […]
۲۶ شهریور , ۱۳۹۴

زنده کردن دل با موعظه

جلسه ۹ زنده کردن دل با موعظه چند نکته ذکری به نام موعظه و نصیحت مطالعه متن: جزءنگری یا کل نگری؟ برخی ویژگی های نامه ۳۱ […]
۲۶ شهریور , ۱۳۹۴

حکمت مشکلات و راه برخورد با آنها

جلسه ۸ قاعده مندی زندگی انعکاس قواعد زندگی در بیان اوصاف پیری و جوانی درک بهنگام قواعد زندگی، شرط موفقیت مشکلات زندگی، واقعیت حتمی حکمت مشکلات […]

Best casino live online reviews.