۶ خرداد , ۱۳۹۴

مرثیه های دین در نگاهی نو

روز اول محرم http://motaharmedia.ir/kahrizi/OstadPanahian/Product/Sound/neda1/DinDarNegahiNo01.mp3 حضرت زینب(س) حضرت رقیه س http://motaharmedia.ir/kahrizi/OstadPanahian/Product/Sound/neda1/DinDarNegahiNo03.mp3 دو طفلان، حضرت زینب(ع) http://motaharmedia.ir/kahrizi/OstadPanahian/Product/Sound/neda1/DinDarNegahiNo04.mp3 حضرت عبدالله بن حسن (ع) حضرت قاسم (ع)   حضرت علی […]
۶ خرداد , ۱۳۹۴

مرثیه های دوری از گناه برای همیشه

حضرت زهرا س http://motaharmedia.ir/kahrizi/OstadPanahian/Product/Sound/neda1/VaraeVaParhizAzgonah01.mp3 حضرت زینب(س) http://motaharmedia.ir/kahrizi/OstadPanahian/Product/Sound/neda1/VaraeVaParhizAzgonah02.mp3 روضه حر http://motaharmedia.ir/kahrizi/OstadPanahian/Product/Sound/neda1/VaraeVaParhizAzgonah03.mp3 غروب عاشورا http://motaharmedia.ir/kahrizi/OstadPanahian/Product/Sound/neda1/VaraeVaParhizAzgonah04.mp3 روضه اصحاب http://motaharmedia.ir/kahrizi/OstadPanahian/Product/Sound/neda1/VaraeVaParhizAzgonah05.mp3 امیرالمومنین(ع) http://motaharmedia.ir/kahrizi/OstadPanahian/Product/Sound/neda1/VaraeVaParhizAzgonah06.mp3 امام حسین (ع) http://motaharmedia.ir/kahrizi/OstadPanahian/Product/Sound/neda1/VaraeVaParhizAzgonah07.mp3 امام حسین (ع) http://motaharmedia.ir/kahrizi/OstadPanahian/Product/Sound/neda1/VaraeVaParhizAzgonah07.mp3 […]
۶ خرداد , ۱۳۹۴

مرثیه های اولین قدم برای اصلاح نفس

حضرت زینب س و ورود به کربلا http://motaharmedia.ir/kahrizi/OstadPanahian/Product/Sound/neda1/EslaheNafs01.mp3 حضرت رقیه س http://motaharmedia.ir/kahrizi/OstadPanahian/Product/Sound/neda1/EslaheNafs02.mp3 دو طفلان، حضرت زینب(ع) http://motaharmedia.ir/kahrizi/OstadPanahian/Product/Sound/neda1/EslaheNafs03.mp3 حضرت قاسم (ع) http://motaharmedia.ir/kahrizi/OstadPanahian/Product/Sound/neda1/EslaheNafs04.mp3 حضرت علی اصغر (ع) http://motaharmedia.ir/kahrizi/OstadPanahian/Product/Sound/neda1/EslaheNafs05.mp3 […]
۶ خرداد , ۱۳۹۴

مرثیه های عبودیت

حضرت زهرا س و امام حسین ع http://motaharmedia.ir/kahrizi/OstadPanahian/Product/Sound/neda1/Obudiat01.mp3 حضرت عباس ع http://motaharmedia.ir/kahrizi/OstadPanahian/Product/Sound/neda1/Obudiat02.mp3 امام حسین (ع) http://motaharmedia.ir/kahrizi/OstadPanahian/Product/Sound/neda1/Obudiat03.mp3 حضرت علی اصغر (ع) http://motaharmedia.ir/kahrizi/OstadPanahian/Product/Sound/neda1/Obudiat04.mp3 حضرت عباس ع http://motaharmedia.ir/kahrizi/OstadPanahian/Product/Sound/neda1/Obudiat05.mp3 امام […]

Best casino live online reviews.