• چرا اعمال خوب ما بی ارزش هستند؟
  • ترفندهای شیطان قبل و بعد از عمل و راه مبارزه با آن (مقدمه)
  • سه نوع از اعمال خوب ما و دلیل بی ارزشی آنها
  • ثمره درک بی ارزشی اعمال ما در مقابل عظمت خداوند

دریافت صوت جلسه

۶ خرداد , ۱۳۹۴

بی اهمیتی عمل در مقام اتکا و توجه به آن

چرا اعمال خوب ما بی ارزش هستند؟ ترفندهای شیطان قبل و بعد از عمل و راه مبارزه با آن (مقدمه) سه نوع از اعمال خوب ما […]
۶ خرداد , ۱۳۹۴

اهل عمل و احساس ارزش

اهمیت احساس ارزش لزوم احترام به شخصیت دیگران لزوم احترام به شخصیت خود چگونه باید احساس ارزش کنیم؟ اهل عمل شدن؛ اثر احساس ارزش دریافت صوت […]
۶ خرداد , ۱۳۹۴

امتحان عمل

بستر سازی؛ مرحله قبل از امتحان عمل ۱. بررسی فردی امتحان عمل ۲. بررسی اجتماعی امتحان عمل چه کنیم در امتحانات سخت و ضد جو آستانه […]
۶ خرداد , ۱۳۹۴

کدامیک از اعمال سخت را انتخاب کنیم؟

پاسخ اول: کار سخت متناسب با شما دلایل تفاوت کارهای سخت هرکس با دیگری مقایسه نابجا نکنیم پاسخ دوم: کنترل کارهای آسان و تغییر عادت دسته […]

Best casino live online reviews.