• تاثیر محیط بر دینداری
  • اصل، پاکی فرد است یا جامعه؟
  • ولایت، یعنی درست کردن شرایط عینی و عمل انسان ها

دریافت صوت جلسه

۶ خرداد , ۱۳۹۴

چرا باید محیط، برای دینداری فراهم باشد؟

تاثیر محیط بر دینداری اصل، پاکی فرد است یا جامعه؟ ولایت، یعنی درست کردن شرایط عینی و عمل انسان ها دریافت صوت جلسه http://motaharmedia.ir/uploads/panahian/bayane1/01-ahle%20amal/AhleAmal19.mp3
۶ خرداد , ۱۳۹۴

بستر عمل

تقدم برپایی حکومت دینی بر تعلیم و تربیت در سیره معصومین اهمیت بسترسازی برای عمل، علت تقدم برپایی حکومت دینی بر تعلیم و تربیت دریافت صوت […]
۶ خرداد , ۱۳۹۴

مظلومیت اهل عمل

مظلومیت ساختاری اهل عمل ریشه مظلومیت اهل عمل در زندگی فردی ریشه مظلومیت اهل عمل در زندگی اجتماعی مظلومیت امیرالمومنین از زبان خود ایشان دریافت صوت […]
۶ خرداد , ۱۳۹۴

مقایسه عمل و دعا

شب قدر، شب نتیجه گیری از اعمال گذشته شب قدر، شب ناامیدی از خود چرا باید در شب قدر از خود ناامید بود؟ ثمره این ناامیدی […]

Best casino live online reviews.