ابعاد حیات – هیات نور- محرم ۸۵- ده جلسه
زندگی یک بازی است، اگر کسی در زندگی غصه خورد، خیلی این بازی را جدی گرفته. اما زندگی محترم هم هست اگر زندگی برای انسان محترم نباشد، درستش نمی کند.
حیات ما، سه بعد دارد: «طول حیات» مدت آن است و « عرض حیات» امکاناتی است که برای دسترسی به خواسته هایمان داریم، و « ارتفاع حیات» سطح و کیفیت آن است…
در این دنیا محدودیت های عرضی و طولی را نمی توان برطرف کرد، اما تلاش برای افزایش ارتفاع، میلیاردها برابر اثر دارد، آنوقت ما در این دنیا دنبال افزایش عرض حیات می رویم و از ارتفاع حیات غافل می شویم…
فلسفه حیات دنیا این است که معده ر
وحت ظرفیت و آمادگی پیدا بکند، تا آن دنیا بیشتر بتوانی «خدانوشی» کنی…
اگر عرض دنیا محدود نبود، درگیرش نمی شدیم تا در این درگیری رشد کنیم، روحمان کش بیاید، و ظرفیتمان افزایش پیدا کند … اگر عرض دنیا محدود نبود، به ارتفاع نمی اندیشیدیم… و اگر عرض دنیا محدود نباشد، بازی با دنیا شکل نمی گیرد، مثل فوتبال که به اندازه همه توپ نیست …. محدودیت های تشریعی یک فن است برای باز کردن و عبور از محدودیت های تکوینی …
زندگی را جدی نگیر، تا بتوانی با آن بازی کنی …
برخی از موضوعات مورد اشاره عبارتند از: ضرورت مهندسی فکر در مورد حیات، مهندسی معنوی، مهارت های بازی با حیات دنیا…

۸ تیر , ۱۳۹۴

ابعاد حیات

ابعاد حیات – هیات نور- محرم ۸۵- ده جلسه زندگی یک بازی است، اگر کسی در زندگی غصه خورد، خیلی این بازی را جدی گرفته. اما […]
۸ تیر , ۱۳۹۴

رابطه معنویت و سیاست

سیاست: کسب بیشترین منفعت برای جمع یا گروه حاکم منافع ملی از هر روشی انقلاب ایران : معنی سیاست بهترین فضا برای انتخاب انتم ساسه العباد […]
۸ تیر , ۱۳۹۴

جلسه ۹ : چرا اجرای دین سخت است؟

جلسه ۹ : چرا اجرای دین سخت است؟ عمل به دستورات دین سختی ندارد. سختی اجرای دین در آقایی آن است. تربیت برای پیام سخت دین، […]
۸ تیر , ۱۳۹۴

جلسه ۸ : علت دشمنی عمیق مردم کوفه با امام حسین (ع)

جلسه ۸ : علت دشمنی عمیق مردم کوفه با امام حسین (ع) جلسه ۸ : علت دشمنی عمیق مردم کوفه با امام حسین (ع) سقوط دفعی […]

Best casino live online reviews.