(حرم مطهر امام رضا(ع) تابستان ۸۵ ۱ جلسه)

معرفی بحث
اخیراً بحث هایی علیه مفهوم امامت و ولایت آغاز شده و نقطه مشترکشان هم این است که چرا اینقدر امامانتان را تقدیس می کنید، چرا می گویید امام علم غیب دارد؟ چرا قدرت های خارق العاده برای آنها قائل هستید؟…
گاهی انسان براهینِ علم و قدرت امامان را شنیده، ولی هنوز « باور» نکرده .
گاهی هم چون نمی تواند «باور» کند، دنبال دلایل دیگری می گردد … ولی همیشه دلیل جای «باور» را نمی گیرد …
چگونه «باور» کنیم که امامان دارای علم و قدرت مطلق و بی حد و مرز باشند؟

فهرست
دشمنی استعمار با امامت
آشنایی با امامان
· علم امام
· قدرت امام
· قداست امام
· زیارت همراه با معرفت
دریافت صوت جلسه

۴ شهریور , ۱۳۹۴

باور علم و قدرت امام

(حرم مطهر امام رضا(ع) تابستان ۸۵ ۱ جلسه) معرفی بحث اخیراً بحث هایی علیه مفهوم امامت و ولایت آغاز شده و نقطه مشترکشان هم این است […]
۴ شهریور , ۱۳۹۴

جلسه ۵ کارکرد معنوی امام دل

مرور جلسات قبل یکدله با امام دل فوائد و کارکرد معنوی امام دل امام قدرت معنوی می دهد امام، خوب شدن را ساده م یکند امام، […]
۴ شهریور , ۱۳۹۴

جلسه ۴ خصوصیات امام دل (امام دل جمع بین اضداد)

معرفی موضوع و اهداف بحث مرور مباحث جلسات قبل دل، امام می خواهد کار امام دل با دل خصوصیات امام دل (۳ ویژگی) ۱. ناز و […]
۴ شهریور , ۱۳۹۴

جلسه ۳ آباد کردن دل (آداب دل دادگی)

جایگاه محبت و ارزش دل (مرور مباحث گذشته) رابطۀ انسانیت، دین و محبت ارزش دل و لزوم حراست از آن چرا باید دل را آباد کنیم؟ […]

Best casino live online reviews.