تفاوتی میان سیره اهلبیت وجود ندارد
عطوفت و سهل گیری رسول خدا

  • عطوفت و سادگی، قسمت غالب سیره
  • تفاوت کیاست و زرنگ بازی در سیره بزرگان اهل حق
  • شاخصه های زرنگ بازی چیست؟

سخت گیری و غضب رسول خدا
عظمت سخت گیری و سهل گیری پیامبر و ائمه

دریافت صوت جلسه

۷ شهریور , ۱۳۹۴

سهل گیری و سخت گیری در سیره نبوی و قیام اباعبدالله(ع) (قهر نبوی)

تفاوتی میان سیره اهلبیت وجود ندارد عطوفت و سهل گیری رسول خدا عطوفت و سادگی، قسمت غالب سیره تفاوت کیاست و زرنگ بازی در سیره بزرگان […]
۷ شهریور , ۱۳۹۴

قیام امام حسین(ع)، قیامی مهربانانه (مهر نبوی)

أسیر بسیره جدی و ابی .یعنی قیام من قیامی مهربانانه است . دلایل مهربانانه بودن قیام امام حسین نتیجۀ قیام مهربانانه چیست؟ یعنی من شورشی نیستم […]
۴ شهریور , ۱۳۹۴

اهمیت سیره نبوی

سیره نبوی و قیام امام حسین(ع) سیره نبوی نیاز جامعه امروز سیره چیست؟ رابطۀ سیره با احکام اسلامی اهمیت سیره نبوی در اخلاق بازگشت به ارتباط […]
۴ شهریور , ۱۳۹۴

مهر و قهر در سیره نبوی

(قم هیئت محبین اهلبیت(ع) محرم ۸۵ ۱۰ جلسه) در جامعۀ ما و در آموزش های ما خیلی نسبت به سیره نبوی غفلت شده است . اگر […]

Best casino live online reviews.