مشکلات جامعۀ هم عصر پیامبر که مانع از تأثیرپذیری مردم از سیره می شد

  1. مردم ظرفیت شناخت حضرت را نداشتند
  2. خوب در جامعه کم بود تا بتوانند خوبتر بودن را تشخیص بدهند غربت پیامبر
  3. حرمت شکنی پیامبر (یکی دیگر از مشکلات درک سیره در عصر پیامبر)

تأثیرات فوق العاده پیامبر بر اصحاب با وجود مشکلات فراوان
چرا تعداد خوبانِ جامعه، بعد از رسول خدا کم بودند؟
بهره برداری ما از تأثیرات فوق العاده پیامبر

دریافت صوت جلسه

۷ شهریور , ۱۳۹۴

مقایسه ی تأثیر سیره نبوی در مردم زمان حیات رسول اکرم و مردم عصر حاضر

مشکلات جامعۀ هم عصر پیامبر که مانع از تأثیرپذیری مردم از سیره می شد مردم ظرفیت شناخت حضرت را نداشتند خوب در جامعه کم بود تا […]
۷ شهریور , ۱۳۹۴

برخورد صحیح با سیره

لذت معنوی، یکی دیگر از فوائد مطالعه سیره رفتارهای عادی و تعجب برانگیز پیامبر را چگونه ببینیم؟ دید صحیح از رفتارهای عادی پیامبر دید صحیح از […]
۷ شهریور , ۱۳۹۴

چگونه از سیره الگوپذیری صحیحی داشته باشیم؟

نمی توان عین پیامبر عمل کرد تفکر و دل سالم داشتن، لازمۀ الگوپذیری صحیح از سیره الگوپذیری های ظاهری غلط و متعصبانه اهمیت تفکر برای الگوپذیری […]
۷ شهریور , ۱۳۹۴

عظمت سیره نبوی

أسیر بسیره جدی و أبی پیام به آیندگان سختی های سیره نبوی نقد نظریه هایی درباره دلیل رفتار پیامبر با منافقین دریافت صوت جلسه http://motaharmedia.ir/uploads/panahian/bayane1/09_MehrVaGhahr/MehrVaGhahr04.mp3

Best casino live online reviews.