رفتار بر اساس تکلیف
رفتار بر اساس تمایلات
رفتار بر اساس تشخیص

  • دشواری عمل بر اساس تشخیص
  • عمل به تکلیف از رفتار بر اساس تشخیص و تمایل راحت تر است
  • در تشخیص و تکلیف، تدبیر مهم است و در تمایلات، تزکیه
  • راهنمایی و راهکاری برای تشخیص صحیح

دریافت صوت جلسه

۱۰ شهریور , ۱۳۹۴

توجه به سه نوع رفتار مختلف در انسان

رفتار بر اساس تکلیف رفتار بر اساس تمایلات رفتار بر اساس تشخیص دشواری عمل بر اساس تشخیص عمل به تکلیف از رفتار بر اساس تشخیص و […]
۱۰ شهریور , ۱۳۹۴

موانع برنامه ریزی معنوی

عمل کردن مطابق حال دل بی حالی و بی نظمی در برنام ههای معنوی بی توجهی به خصوصیات برنامه ریزی معنوی برداشت غلط از تقدیر الهی […]
۱۰ شهریور , ۱۳۹۴

نیاز روح به تدبیر

کمک طبیعت به تدبیر روح آدمی مانند جامعه نیاز به تدبیر دارد روش شیطان برای مقابله با تدبیر و راه مقابله با آن بر هم زدن […]
۱۰ شهریور , ۱۳۹۴

به تعادل رسیدن انسان در احساس

مبارزه با نفس برای متعادل ماندن معنای درست مبارزه با نفس چرا برای خوب بودن و خوب ماندن، نیاز به مبارزه با نفس داریم؟ دو تلقی […]

Best casino live online reviews.