نزدیکی مفهوم انقلاب و جهاد
انقلابی بودن یعنی درماندن از انقلابی بودن
لذت انقلابی بودن
قدرت حقیقی در قلب یک انسان
معنای انقلابی بودن
بعد از تحول درونی، به دنبال تحول بیرونی بودن

  1. بعد اول خیلی ها با انقلاب اسلامی «منقلب» شدند، اما انقلابی نشدند.
    • تمجید پیامبر از روحیۀ انقلابی عمار یاسر
  2. بعد دوم بعضی ها مسندهای انقلابی دارند اما هنوز خودشان منقلب نشده اند

امام(ره)، یک فقیه، فیلسوف و عارف « انقلابی » بود
شکایت از نبود ماجراهای انقلابی در سریال ها و داستان ها
انقلابی بیش از جسمش، با اراده قوی اش عالم را تغییر می دهد
قدرت خیال برای ترسیم شکوه و زیبایی یک انقلابی

دریافت صوت جلسه

۲۸ شهریور , ۱۳۹۴

قدرت حقیقی در قلب یک انسان انقلابی

نزدیکی مفهوم انقلاب و جهاد انقلابی بودن یعنی درماندن از انقلابی بودن لذت انقلابی بودن قدرت حقیقی در قلب یک انسان معنای انقلابی بودن بعد از […]
۲۸ شهریور , ۱۳۹۴

شیرینی انقلابی بودن

جلسه اول امروز« شیرینی انقلابی بودن» بیش از هر زمانی درک می شود تلاش برای دفن «انقلابی بودن» در تاریخ زندگی ای که ذاتاً با انقلابی […]
۲۸ شهریور , ۱۳۹۴

انقلابی بودن

۱۱ جلسه صوتی + گلچین تصویری از ۱۱ جلسه هیأت دانشجویان و فارغ التحصیلان هنر-۸۹-۸۸ پس از گذشت سی سال از انقلاب، مفهوم انقلاب و انقلابی […]
۲۸ شهریور , ۱۳۹۴

مهمترین نیاز امروز ما

تهران، مسجد دانشگاه تهران، اعتکاف ۱۳۹۰، ۱جلسه معرفی بحث بررسی فلسفه حماسه عاشورا و چیستی آن، بسیار مهم است و می تواند بر تصمیم ما برای […]

Best casino live online reviews.