درسی عمیق تر از امام حسین(ع)
آیا غرب در مسایل اجتماعی پیشرفت کرده است؟

 • تحلیل های غلط در مورد وضعیت زندگی ما و زندگی در غرب

گزارش یک گفتگو با برخی از مسؤلین
آیا غرب از ما پیشرفته تر است یا نه؟ علت عقب افتادن ما چیست؟
محورهای مقایسه زندگی در ایران و غرب
چرا ما عقب هستیم؟

 • آیا مسؤلین کوتاهی کرده اند؟
 • آیا فرهنگ مردم ما از فرهنگ مردم اروپا پایین تر است؟
 • غربی ها پیشرفتی ندارند که از آنها یاد بگیریم
 • بر خلاف سخن مشهور، در غرب اسلام وجود ندارد
 • آیا مشکلات ما در بها ندادن به تحقیقات است؟
 • شناخت بهتر مردم و مسئولین
 • آیا ما دیر شروع کرده ایم؟
 • راه های اصلاح وضعیت فعلی کشور به شیوه غربی
 • رفاه حداقلی مردم را تأمین کنیم
 • ارزش ها را از بین ببریم
 • نظم حاصل از ترس، ارزشی ندارد

بی خبری مردم غرب
علت تأخیر در قیام مردم ایران
ماهیت نظم و راستگویی در غرب
ما اصلاً از غرب عقب نمانده ایم

دریافت صوت جلسه

۱۷ شهریور , ۱۳۹۴

ما از غرب جلوتر هستیم (نقد تمدن غرب)(۱)

درسی عمیق تر از امام حسین(ع) آیا غرب در مسایل اجتماعی پیشرفت کرده است؟ تحلیل های غلط در مورد وضعیت زندگی ما و زندگی در غرب […]
۱۲ شهریور , ۱۳۹۴

احترام گذاشتن به زندگی

دلایل محترم بودن زندگی زندگی، محل رؤیت نشانه های خدا است زندگی، هدیه خدا به ما است آینده عجیب زندگی زندگی، ظرفی برای زنده بودن ویژگی […]
۱۲ شهریور , ۱۳۹۴

رابطه زندگی و مرگ

امام حسین(ع) و درس خوب زندگی کردن برخی ایرادات تولیدات تلویزیونی فلسفه حرمت برخی گناهان بی توجهی به فلسفه تحریم قمار در برخی از مسابقات تلویزیون […]
۱۲ شهریور , ۱۳۹۴

زیبایی زندگی

برداشت های بد از شعارهای عاشورا دادن جانِ بی ارزش، ارزشی ندارد زیبایی زندگی، منافاتی با بی علاقگی به دنیا ندارد زیبایی های زندگی در عاشورا […]

Best casino live online reviews.