انقلابی با دیگران متفاوت است؛ متفاوت می اندیشد و متفاوت زندگی می کند

  • کسی که مثل همه فکر می کند، می اندیشد و زندگی می کند، انقلابی نیست
  • مدیران علاقمند به نام و نان، دشمن انقلابی گری هستند
  • مراقبت از فضای انقلابی گری در روحمان
  • تفاوت رئیس مؤمن و رئیس انقلابی
  • جوان ها دوست دارند متفاوت باشند، و انقلابی بودن یعنی زیباترین و عالی ترین راه متفاوت بودن
  • برای متفاوت بودن چه کنیم؟

ما چون منتظر انقلاب جهانی امام زمان (ع) هستیم، می توانیم انقلابی باشیم

  • خیلی ها ضد انقلاب نیستند اما ضد« انقلابی بودن » هستند
  • به فکر امام زمان و انقلاب جهانی آن حضرت باشید
  • امام زمان برای سلامتی بعضی ها دعا می کنند

دریافت صوت جلسه

۲۸ شهریور , ۱۳۹۴

ما می توانیم انقلابی باشیم

انقلابی با دیگران متفاوت است؛ متفاوت می اندیشد و متفاوت زندگی می کند کسی که مثل همه فکر می کند، می اندیشد و زندگی می کند، […]
۲۸ شهریور , ۱۳۹۴

راضی نشدن به حداقل دین

کسی که بتواند انقلابی شود و نشود ظرفیت ها متفاوت است؛ از همه توقع انقلابی بودن نداشته باشید انقلابی گری یعنی راضی نشدن به حداقل دین […]
۲۸ شهریور , ۱۳۹۴

نظام جمهوری اسلامی، پایگاه انقلاب ماست، نه پایان انقلاب

زندگی انقلابی جمع بین فردیت گرایی و اجتماع گرایی یک انقلابی عارف، صددرصد به فکر خود و قیامت خودش است یک انسان انقلابی، تمام وجودش وقف […]
۲۸ شهریور , ۱۳۹۴

قدرت حقیقی در قلب یک انسان انقلابی

نزدیکی مفهوم انقلاب و جهاد انقلابی بودن یعنی درماندن از انقلابی بودن لذت انقلابی بودن قدرت حقیقی در قلب یک انسان معنای انقلابی بودن بعد از […]

Best casino live online reviews.