۱۴ شهریور , ۱۳۹۶

کتاب صوتی تا ساحل آرامش-کتاب اول

‍ سلام در کانال تلگرام حاج آقا عباسی ولدی کتاب صوتی تا ساحل آرامش به صورت تدریجی در حال انتشار است. در صورتی که مایلید به […]
۲۸ شهریور , ۱۳۹۴

ما می توانیم انقلابی باشیم

انقلابی با دیگران متفاوت است؛ متفاوت می اندیشد و متفاوت زندگی می کند کسی که مثل همه فکر می کند، می اندیشد و زندگی می کند، […]
۲۸ شهریور , ۱۳۹۴

راضی نشدن به حداقل دین

کسی که بتواند انقلابی شود و نشود ظرفیت ها متفاوت است؛ از همه توقع انقلابی بودن نداشته باشید انقلابی گری یعنی راضی نشدن به حداقل دین […]
۲۸ شهریور , ۱۳۹۴

نظام جمهوری اسلامی، پایگاه انقلاب ماست، نه پایان انقلاب

زندگی انقلابی جمع بین فردیت گرایی و اجتماع گرایی یک انقلابی عارف، صددرصد به فکر خود و قیامت خودش است یک انسان انقلابی، تمام وجودش وقف […]

Best casino live online reviews.